بورس تایم

وبینار فارکس

با شرکت در این وبینار فارکس بصورت آنلاین آموزش ببنید و با اطلاعات کامل وارد بازار فارکس شوید.

عنوان وبینار: بازار فارکس و نحوه سرمایه گذاری در آن                                 ارائه دهنده: ساسان پرهون زمان برگزاری:  - - - - - - - تعداد جلسات:...

ادامه مطلب

وبینار بورس

وبینار بورس، مفاهیم مقدماتی

عنوان وبینار: نحوه ورود و سرمایه گذاری در بورس                                   ارائه دهنده: ساسان پرهون زمان برگزاری: - - - - - تعداد جلسات: یک جلسه...

ادامه مطلب